Disclaimer Luxescooters

Wanneer u op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website zo duidelijk te zijn als mogelijk. Toch zijn er soms zaken waar u twijfel over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

1. Aanwezige informatie op de website

Hoewel Luxescooters in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Luxescooters. Zonder schriftelijke toestemming van Luxescooters is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Prijsstelling

Prijzen, aangegeven op de website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen altijd wijzigen. Ook gedurende de looptijd van samenwerking met Luxescooters kunnen prijzen veranderen. Hiervan wordt u, indien Luxescooters dit nodig acht, schriftelijk op de hoogte gesteld.

4. Rechten

Aan de informatie op de website van GoldParfum kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze algemene voorwaarden.